JAMP SVORADA

Sme špecialisti v oblasti strojárenstva, 
konštrukcie, trieskového obrábania, 
zámočníctvo a montáže.

Informácie pre záujemcov o prácu

 • Žiadosti s profesným životopisom a telefonickým kontaktom uvádzajte na email: svorada@jampsvorada.sk
   
 • Písomné žiadosti posielajte na adresu spoločnosti:

  JAMP SVORADA s.r.o.
  Nerudova 740/39 
  018 41 Dubnica nad Váhom  
  Slovenská republika 

 • Telefónna linka pre uchádzačov o zamestnanie:
  +421 42 4425616, +421 42 4424758

Proces spracovania Žiadosti o zamestnanie

Výberové konanie

 • Výberové konanie môže pozostávať z viacerých kôl pracovného pohovoru, na ktorých sa jednotlivý kandidáti zúčastňujú.
 • Po uplynutí doby výberového konania sú všetci kandidáti, ktorí sa zúčastnili osobného pohovoru kontaktovaní personálnym oddelením a oboznámení s výsledkami výberového konania.