JAMP SVORADA

Sme špecialisti v oblasti strojárenstva, 
konštrukcie, trieskového obrábania, 
zámočníctvo a montáže.

Výroba

Na výrobnom procese sa zúčastňuje tým renomovaných odborníkov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti v oblasti výroby a konštrukcie.

O Vašu požiadavku sa okamžite postarajú špičkoví manažéri obchodného úseku, technológií a výroby, kde su spracované všetky podklady. Vaša objednávka následne prechádza do úseku technickej prípravy výroby, kde sú spracovné všetky predpoklady potrebné pre zabezpečenie výroby v najmodernejšom technickom a softwarovom vybavení.

Výrobu zabezpečujú vysokokvalifikovaní inžinieri z oblasti trieskového obrábania, zvárania, tvárnenia, metalurgie a povrhových úprav. Vysokú kvalitu našich výrobkov zabezpečuje skupina vyškolených manažérov kvality.

Stroje

Na predaj

  • Výstredníkový lis LEN 63C