JAMP SVORADA

Sme špecialisti v oblasti strojárenstva, 
konštrukcie, trieskového obrábania, 
zámočníctvo a montáže.

Certifikáty ISO

Univerzálnosť výrobného prostredia, šíroký rozsah výroby v sektore komodít, vynikajúče kvalita naších výrobkov a služieb umožnila našej spoločnosti získať Certifikát systému manažérstva - ISO 9001:2016

Tento certifikát udelený pre rozsah výrobkov a služieb v oblasti výroby strojných zariadení dokazuje, že naša spoločnosti dokáže poskytnúť vysokokvalitné a profesionálne služby a produkty spľňajúce najvyššie kvality garantované certifikátom.

Certifikáty

Certifikáty - zváranie