JAMP SVORADA

Sme špecialisti v oblasti strojárenstva, 
konštrukcie, trieskového obrábania, 
zámočníctvo a montáže.

Vzdelávanie

Duálne vzdelávanie pre študentov stredných škôl:

Pre budúcnosť každého mladého človeka je veľmi dôležité vzdelanie, ktoré môže byť určujúcim ukazovateľom pri dosahovaní životnej úrovne jednotlivca. Od septembra 2018 ponúkame absolventom základných škôl odborné štúdium v systéme duálneho vzdelávania v spolupráci so strednými odbornými školami v Dubnici nad Váhom a v Trenčíne. V trojročnom a štvorročnom učebnom cykle, získajú absolventi odborné skúsenosti a praktické návyky priamo v prevádzkach našej spoločnosti, ktoré im zabezpečia vysokú úroveň vzdelania v oblasti strojárenstva. Po úspešnom absolvovaní vzdelávania dostane každý študent možnosť pracovať v spoločnosti v odbore ktorý si zvolil.

Ponúkame nasledovné vzdelávacie odbory:

3 - ročnom študijnom odbore: 

  • 2423 H Nástrojár
  • 2433 H Obrábač kovov
  • 2464 H Strojný mechanik

4 - ročnom učebnom odbore:

  • 2411 K Mechanik nastavovač
  • 2412 K Mechanik číslicovo riadených strojov
  • 2413 K Mechanik strojov a zariadení

Bližšie informácie o duálnom vzdelávaní v našej spoločnosti nájdete v priloženom dokumente.